Category Archives: Τι είναι το ΚΝΚ / What the Y.C. is?

Τι είναι το Κέντρο Νέων Καλαμάτας

Status

Το Κέντρο Νέων Καλαμάτας είναι μια εθελοντική δομή, ένας ανοικτός κοινωνικός χώρος, που στοχεύει να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης αλλά και πολιτισμικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης, χωρίς τη διαμεσολάβηση της οικονομικής συναλλαγής. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται από τα ίδια τα μέλη του και τους εθελοντές του. Για αυτό το λόγο, κάθε χρονιά είναι και διαφορετικό, πιο ζωντανό, πιο οργανωμένο και με περισσότερα εργαστήρια και δραστηριότητες!

Το ΚΝΚ είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει λάβει απολύτως καμία χρηματοδότηση από τοπικούς, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς. Προς το παρόν, και μέχρι να μπορέσει να γίνει μια ανεξάρτητη οικονομικά δομή, το στηρίζουν τα μέλη του, ο οργανισμός Κ.Α.ΝΕ., φίλοι του ΚΝΚ και μικρές αυτοχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες. Ξεκίνησε ως πρωτοβουλία του οργανισμού νεολαίας Κ.Α.ΝΕ., ωστόσο πλέον είναι μια αυτοδιοικούμενη εθελοντική δομή. Η διαχείριση του γίνεται από την συνέλευση των εθελοντών του, οι οποίοι αποφασίζουν για την εξέλιξη του.  Ως μια ανοικτή δομή, υποδέχεται με χαρά νέα μέλη στην ομάδα διαχείρισης, όπου ο καθένας που θέλει να προσφέρει εθελοντικά μπορεί να ενταχθεί και να γίνει μέρος της πιο πρωτότυπης δομής νεολαίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας δεν έχει έσοδα από καµία πηγή, πέραν των δωρεών και των δραστηριοτήτων ενίσχυσης (πάρτυ, µπαζάρ κ.α.). Τα μοναδικά έξοδα του ΚΝΚ είναι το ενοίκιο του χώρου που στεγάζεται, οι επιδιορθώσεις και οι βελτιώσεις του χώρου και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ-θέρμανσης.  Για να µπορέσει να επιβιώσει, έχει ανάγκη την βοήθεια όλων µας.  Για αυτό, τα μέλη που παρακολουθούν κάποιο εργαστήριο πληρώνουν μια συνδρομή -10 ευρώ/ανά εργαστήριο (5 ευρώ για τους ανέργους)- για ολόκληρο το 4μηνο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του κτιρίου του ΚΝΚ (ενοίκιο, λογαριασμοί). Το ποσό αυτό πληρώνεται εφόσον ξεκινήσει κάποιος να παρακολουθεί το εργαστήριο –μέχρι το 3ο μάθημα του κάθε εργαστηρίου- και όχι κατά τη διάρκεια των εγγραφών. Για όλες τις δωρεές το ΚΝΚ εκδίδει υποχρεωτικά απόδειξη.

Το ΚΝΚ εκτός από την εκπαίδευση του μεγάλου αυτού αριθμού ατόμων είναι και μια ζωντανή διαφήμιση της πόλης μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση για δομές νεολαίας και έχει αποσπάσει τα εύσημα φορέων και ατόμων για τον τρόπο που λειτουργεί καθώς και για αυτά που προσφέρει.

Ένας παράλληλος στόχος του ΚΝΚ είναι η αναγνώριση του τομέα της νεολαίας στην Ελλάδα, η οποία είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει απολύτως καμία στρατηγική για την νεολαία και δεν προσφέρει οργανωμένες ευκαιρίες ενεργούς απασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο, στους νέους πολίτες της (Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει οργανωμένο δίκτυο Κέντρων Νεότητας, Κέντρων Πληροφόρησης Νέων, Πολυδύναμα Κέντρα, δομές ενεργοποίησης της νεολαίας και δεν έχει αναγνωρίσει το επάγγελμα του συμβούλου νέων –youth worker-).

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κανονισμος Λειτουργιας

Status

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 1. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει έσοδα από καµία πηγή, πέραν των δωρεών και των δραστηριοτήτων ενίσχυσης (πάρτυ, µπαζάρ κ.α.). Τα µόνα έξοδά του είναι το ενοίκιο του χώρου και οι  λογαριασµοί  (∆ΕΚΟ, θέρµανση). Για να µπορέσει να επιβιώσει, έχει ανάγκη την βοήθεια όλων µας.

Για αυτό, τα μέλη που παρακολουθούν κάποιο εργαστήριο πληρώνουν μια συνδρομή –10 ευρώ/ανά εργαστήριο (5 ευρώ για τους ανέργους)- για ολόκληρο το 4μηνο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του κτιρίου του ΚΝΚ (ενοίκιο, λογαριασμοί). Το ποσό αυτό πληρώνεται εφόσον ξεκινήσει κάποιος να παρακολουθεί το εργαστήριο –μέχρι το 3ο μάθημα του κάθε εργαστηρίου- και όχι κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

Για όλες τις δωρεές το ΚΝΚ εκδίδει υποχρεωτικά απόδειξη ενώ έχει υποχρέωση να αναρτά δηµοσίως τις µηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις.

  1. Αν κάποιος δεν εγγραφεί ως µέλος, δεν µπορεί να συµµετέχει σε κάποιο εργαστήριο. Μπορεί ο καθένας να δηλώσει και να παρακολουθήσει μέχρι 3 εργαστήρια. Η εγγραφή µέλους είναι εντελώς δωρεάν.
  2. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συµµετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε τους κανόνες που έχει θέσει ο εισηγητής. ∆υστυχώς ο παρόν χώρος του ΚΝΚ είναι περιορισµένος και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των μελών.
  3. Εγγραφές τηλεφωνικά ή µέσω τρίτου προσώπου δεν επιτρέπονται. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την συναίνεση των γονέων και επιτρέπεται να εγγράφονται από αυτούς. Ανήλικοι κάτω των 15 ετών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον κηδεµόνα ή να φέρουν την έγγραφη άδειά του.
  4. Κάθε µέλος πρέπει να συµπληρώσει την φόρµα εγγραφής και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης του χώρου.
  5. Κάθε µέλος είναι υπεύθυνο για την προσωπική του ασφάλεια, υποχρεούται να µην θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, τους υπόλοιπους ή τον χώρο, και να φροντίζει την καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποίει. Απαγορεύεται η χρήση βίας, σωµατικής ή ψυχολογικής, ο ρατσισµός, ο σεξισµός και η προσβολή της προσωπικότητας οποιουδήποτε µέλους, εθελοντή ή επισκέπτη του χώρου.
  6. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας διοικείται από την Συνέλευση των εθελοντών του και η Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων. Η Συνέλευση γίνεται µια φορά τον µήνα και είναι ανοικτή για όλους τους εθελοντές του ΚΝΚ οι οποίοι έχουν δικαίωµα ψήφου και για όλα τα µέλη ως παρατηρητές. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να γίνει εθελοντής του ΚΝΚ ακόµη και αν δεν προσφέρει κάποιο εργαστήριο. Όλοι όσοι προσφέρουν τον χρόνο τους στο ΚΝΚ το κάνουν εθελοντικά, κανένας δεν πληρώνεται και κανένας δεν µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε µορφής πληρωµή ή αντάλλαγµα.
  7. Οι εθελοντές και τα µέλη, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον χώρο για να διαφηµίσουν οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα (προσωπική ή τρίτου). Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον χώρο για να διαδίδουν  οποιαδήποτε  κοµµατική/πολιτική ιδεολογία ή να κάνουν θρησκευτικό προσηλυτισµό. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας είναι ένας ανοικτός κοινωνικός χώρος, µη πολιτικός και µη θρησκευτικός. Είναι δηλαδή ανοικτός σε όλους όσους αποδέχονται τον κανονισµό λειτουργίας του.
  8. Κάθε εθελοντής και µέλος του ΚΝΚ υποχρεούται να προστατεύει το εγχείρημα, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
  9. Όλα στο ΚΝΚ γίνονται εθελοντικά. Λογικό είναι κάποιες φορές να µας «ξεφεύγει» κάτι. Κάθε µέλος έχει την υποχρέωση και το δικαίωµα να µας επισηµαίνει το οτιδήποτε δεν λειτουργεί σωστά, ενώ παράλληλα του ζητάµε να µας βοηθήσει να το διορθώσουµε. Η συµβολή όλων µας θα κάνει τον χώρο καλύτερο, πιο οργανωµένο και πιο αποδοτικό για την τοπική µας κοινωνία.
  10. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να διαγραφεί από µέλος του ΚΝΚ, εφόσον το ζητήσει.

Τι είναι το ΚΝΚ / What the Y.C. is?

Status

Η πρώτη ανακοίνωση του Κέντρου Νέων Καλαμάτας (Μάρτιος 2009): 

—–

Τι είναι το Κέντρο Νέων Καλαμάτας:
Το Κέντρο Νέων Καλαμάτας είναι ένας χώρος που έλειπε από την πόλη. Ένας χώρος που δημιουργήθηκε από νέους για νέους. Ένας χώρος δημιουργίας, πολιτισμού, τέχνης και διαπολιτισμικού διαλόγου. Είναι μια μη πολιτική, μη θρησκευτική πρωτοβουλία που έχει οδηγήσει στην δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθελοντικής δομής για τους νέους της πόλης μας.

Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Κ.Α.ΝΕ., (Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων) στα πλαίσια των σκοπών της για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας αλλά και την εκπλήρωση της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, ωστόσο σιγά σιγά γίνεται μια ολοκληρωμένη αυτοχρηματοδοτούμενη δομή.

Για το λόγο αυτό ο χώρος είναι ανοικτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια και φυσικά να προτείνουν τα δικά τους. Δηλαδή στηριζόμαστε στο θεσμό της ανταλλαγής γνώσεων των ενεργών πολιτών για κοινή προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
Τέλος, για να παραμένει ο χώρος ανοικτός όλη την εβδομάδα, στηρίζεται στους εθελοντές του οργανισμού από την Καλαμάτα αλλά και όλη την Ευρώπη. Οι εθελοντές από το εξωτερικό είτε έχουν έρθει στην Καλαμάτα επειδή τους αντιπροσωπεύει η ιδέα του Κέντρου Νέων Καλαμάτας είτε μέσω του ευρωπαϊκού μαθησιακού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».
Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Νέων Καλαμάτας προσφέρει:
– Εργαστήρια «ανταλλαγής ικανοτήτων» (skills exchange)
…γιατί η γνώση είναι για όλους…
– Δυνατότητες συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια μη τυπικής μάθησης και ανταλλαγές νέων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
…γιατί η μάθηση είναι δικαίωμα όλων…
– Εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής κτλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
…γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που κάνει μια κοινωνία ξεχωριστή…
– Σημείο ανταλλαγής βιβλίων («bookcrossing»)
…γιατί το βιβλίο είναι κάτι ζωντανό και μπορεί να ταξιδεύει από χέρι σε χέρι…
– Σημείο πληροφόρησης για προγράμματα κινητικότητας νέων (εθελοντισμός στο εξωτερικό)
…γιατί η Ευρώπη είναι μια γειτονιά και μπορούμε να την γνωρίσουμε…
– Χώρο χαλάρωσης και δημιουργίας (και εναλλακτικό/ δημιουργικό τρόπο διασκέδασης).
– Δωρεάν wi-fi internet.
– Προβολές Ταινιών και Ντοκιμαντέρ
– Ελεύθερο χώρο για τους νέους της πόλης…
…και φυσικά τις δικές σας προτάσεις, ιδέες, πρωτοβουλίες…

Ο χώρος θα είναι ανοικτός από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 17:00 έως τις 22:00.

Τέλος καλούμε όλους τους νέους, τους φορείς που εργάζονται με νέους (σύλλογοι, δημόσιοι φορείς κ.α.) να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Το κέντρο νέων προσφέρει τον χώρο του και σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων, πολιτών, ΑΜΚΕ…

Παρακαλούμε ενοχλήστε μας για περισσότερες πληροφορίες περνώντας από το Κέντρο Νέων Καλαμάτας το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Όθωνος 10, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας ή στέλνοντας email στο info@ngokane.org ή kentroneon@ngokane.org . Μερικές πληροφορίες επίσης θα βρείτε και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΚΝΚ: https://kentroneon.wordpress.com/

Θα χαρούμε πολύ να σας συναντήσουμε.

—–

The Youth Center of Kalamata is a space that had been long missing from the city. A space created by young people for young people. A space for creation, culture, art and intercultural dialogue. It started as a non-profit initiative of K.A.NE. (Social Youth Development), that is working to promote sustainable development of local society as well as active citezenship. Now the Youth centre of Kalamata is on the process to become a fully independed, voluntary based organisation supported on a self-funded basis.

The youth center is open to everybody who wishes to participate in the existing workshops or propose their own. In general, we are inspired by the idea of active citizens exchanging knowledge for common personal and social development.

Finally, the place stays open during the week thanks to the association’s volunteers coming from all around Europe. These volunteers are in Kalalmata because they like the idea the Y.C. represents or under the framework of the european educational programme « Youth in Action ».

More specifically, the Youth Center offers:

– Skills exchange workshops
…because learning is for everyone…
– Possibility to participate in training courses of non formal education and in youth exchanges in Greece and abroad.
… because everyone has a right to knowledge…
– cultural events, exhibitions of photography, painting, etc.
…because it is culture that makes a society special …
– Bookcrossing point
…because books are alive and free to travel from hand to hand…
– Information point for youth mobility projects (volunteerism abroad)
…because Europe is a neighbourhood easy to discover …
– Place for relaxation and creation (and alternative/ creative entertainment).
– Free wireless internet.
– Projection of films and documentaries
– Free space for the local youth…

…and of course your ideas, suggestions, initiatives…

The Center is open from Monday till Thursday, 17:00 to 22:00.

Finally, all youth workers(people who work with associations, NGOs, public authorities etc) are welcome to take part in this action. The Youth Center area is also available for the events of other NGOs, associations, citizens.

You are welcome to bug us for more information at the Kalamata Youth Center : Plateia Othonos 10, Historical Center of Kalamata, or by email to info@ngokane.org or kentroneon@ngokane.org .