ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Standard

Εξοικείωση με τον επιστημονικό λόγο για την κοινωνική πραγματικότητα και τα κοινωνικά φαινόμενα. Το εργαστήριο της εισαγωγής στην κοινωνιολογία στοχεύει στην προσπάθεια οικειοποίησης της κοινωνιολογικής θεώρησης εκ μέρους των συμμετεχόντων σε αυτό, γεγονός που τους δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν την κοινωνιολογική τους φαντασία. Ειδικότερα, η ανάπτυξη της κοινωνιολογικής φαντασίας, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τρόπο αντίληψης της κοινωνικής πραγματικότητας εκ μέρους των ατόμων και σημαίνει την ικανότητα τους να συνδέουν αυτά που συμβαίνουν στην προσωπική τους ζωή με τα ιστορικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Advertisements

Comments are closed.