Γερμανικά για αρχάριους / German for beginners

Standard
Το τμήμα αποτελεί εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο της γερμανικής γλώσσας. Θα ξεκινήσουμε μαθαίνοντας να συστήνουμε τους εαυτούς μας και θα συνεχίσουμε μαθαίνοντας λεξιλόγιο της καθημερινότητας. Οι αρχές της γερμανικής γραμματικής θα είναι σημαντικό μέρος των μαθημάτων. Σκοπός μας είναι να καταλαβαίνουμε και να εκφράζουμε απλές προτάσεις που θα μας είναι χρήσιμες όταν επισκεπτόμαστε μια γερμανόφωνη χώρα, ή όταν θέλουμε να βοηθήσουμε ξένους.


This course is an introduction to the basics of the German language. We will start by learning to introduce ourselves and get to know vocabulary for every-day life. The principles of German grammar will be an essential part of the taught lessons. The aim is to understand and phrase simple sentences that are useful when visiting a German-speaking country, or to help foreigners.

Advertisements

Comments are closed.