Γερμανικά

Standard

germanika

«Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz» Αυτή είναι μία από τις πιο μεγάλες σύνθετες λέξεις στη γερμανική γλώσσα, αποτελείται από 7 ξεχωριστές λέξεις ενωμένες σε μία και 64 γράμματα… Μην σας τρομάζει… Πίσω από τις τεράστιες λέξεις με τα πολλά σύμφωνα και την τραχιά – για τα ελληνικά αυτιά – προφορά, θα διαπιστώσετε μια πολύ καλά οργανωμένη και εύκολα κατανοητή γλώσσα, όπου οι σχεδόν απόλυτοι κανόνες καταρρίπτουν κάθε ανασφάλεια των επίδοξων ομιλητών και οι σύνθετες λέξεις αποτυπώνουν το ακριβές νόημα, χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρανόησης. Στην πραγματικότητα, η γερμανική γλώσσα αντικατοπτρίζει με κάθε λεπτομέρεια την γερμανική κουλτούρα και νοοτροπία. Ο Όσκαρ, φυσικός ομιλητής της γλώσσας από την Αυστρία, κουβαλάει μαζί του και μοιράζεται την πιο φρέσκια αύρα του τόπου του και η Όλγα, καθηγήτρια αυτής της γλώσσας, μπορεί να σας εξηγήσει σε βάθος τη δομή αυτής της γλώσσας. Με τη βοήθειά τους θα ανακαλύψετε τα μυστικά του γερμανικού πολιτισμού.


«Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz» This is one of the longest compound words in the German language, comprising 7 different words put in one and 64 letters… However, don’t let it intimidate you! Behind the long words with the multiple consonants and the rough sounds hides a very well structured and easily comprehended language, in which the concise rules help learners overcome their insecurity and compound words display the exact meaning without leaving ground for misunderstandings. The German language, indeed, reflects in detail the German culture and mentality. Oskar, a native speaker from Austria, brings along and will share the fresh breeze of his country and Olga, a teacher of German, can explain its structure in depth. With Oskar and Olga’s help you will discover the secrets of German civilisation.

Advertisements

Comments are closed.