ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Κανονισμος Λειτουργιας

Status

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 1. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει έσοδα από καµία πηγή, πέραν των δωρεών και των δραστηριοτήτων ενίσχυσης (πάρτυ, µπαζάρ κ.α.). Τα µόνα έξοδά του είναι το ενοίκιο του χώρου και οι  λογαριασµοί  (∆ΕΚΟ, θέρµανση). Για να µπορέσει να επιβιώσει, έχει ανάγκη την βοήθεια όλων µας.

Για αυτό, τα μέλη που παρακολουθούν κάποιο εργαστήριο πληρώνουν μια συνδρομή –10 ευρώ/ανά εργαστήριο (5 ευρώ για τους ανέργους)- για ολόκληρο το 4μηνο, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των πάγιων εξόδων του κτιρίου του ΚΝΚ (ενοίκιο, λογαριασμοί). Το ποσό αυτό πληρώνεται εφόσον ξεκινήσει κάποιος να παρακολουθεί το εργαστήριο –μέχρι το 3ο μάθημα του κάθε εργαστηρίου- και όχι κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

Για όλες τις δωρεές το ΚΝΚ εκδίδει υποχρεωτικά απόδειξη ενώ έχει υποχρέωση να αναρτά δηµοσίως τις µηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις.

  1. Αν κάποιος δεν εγγραφεί ως µέλος, δεν µπορεί να συµµετέχει σε κάποιο εργαστήριο. Μπορεί ο καθένας να δηλώσει και να παρακολουθήσει μέχρι 3 εργαστήρια. Η εγγραφή µέλους είναι εντελώς δωρεάν.
  2. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συµµετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε τους κανόνες που έχει θέσει ο εισηγητής. ∆υστυχώς ο παρόν χώρος του ΚΝΚ είναι περιορισµένος και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των μελών.
  3. Εγγραφές τηλεφωνικά ή µέσω τρίτου προσώπου δεν επιτρέπονται. Οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν την συναίνεση των γονέων και επιτρέπεται να εγγράφονται από αυτούς. Ανήλικοι κάτω των 15 ετών πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από τον κηδεµόνα ή να φέρουν την έγγραφη άδειά του.
  4. Κάθε µέλος πρέπει να συµπληρώσει την φόρµα εγγραφής και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης του χώρου.
  5. Κάθε µέλος είναι υπεύθυνο για την προσωπική του ασφάλεια, υποχρεούται να µην θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, τους υπόλοιπους ή τον χώρο, και να φροντίζει την καθαριότητα των χώρων που χρησιμοποίει. Απαγορεύεται η χρήση βίας, σωµατικής ή ψυχολογικής, ο ρατσισµός, ο σεξισµός και η προσβολή της προσωπικότητας οποιουδήποτε µέλους, εθελοντή ή επισκέπτη του χώρου.
  6. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας διοικείται από την Συνέλευση των εθελοντών του και η Συνέλευση είναι υπεύθυνη για την λήψη αποφάσεων. Η Συνέλευση γίνεται µια φορά τον µήνα και είναι ανοικτή για όλους τους εθελοντές του ΚΝΚ οι οποίοι έχουν δικαίωµα ψήφου και για όλα τα µέλη ως παρατηρητές. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να γίνει εθελοντής του ΚΝΚ ακόµη και αν δεν προσφέρει κάποιο εργαστήριο. Όλοι όσοι προσφέρουν τον χρόνο τους στο ΚΝΚ το κάνουν εθελοντικά, κανένας δεν πληρώνεται και κανένας δεν µπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε µορφής πληρωµή ή αντάλλαγµα.
  7. Οι εθελοντές και τα µέλη, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον χώρο για να διαφηµίσουν οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα (προσωπική ή τρίτου). Επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τον χώρο για να διαδίδουν  οποιαδήποτε  κοµµατική/πολιτική ιδεολογία ή να κάνουν θρησκευτικό προσηλυτισµό. Το Κέντρο Νέων Καλαµάτας είναι ένας ανοικτός κοινωνικός χώρος, µη πολιτικός και µη θρησκευτικός. Είναι δηλαδή ανοικτός σε όλους όσους αποδέχονται τον κανονισµό λειτουργίας του.
  8. Κάθε εθελοντής και µέλος του ΚΝΚ υποχρεούται να προστατεύει το εγχείρημα, από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
  9. Όλα στο ΚΝΚ γίνονται εθελοντικά. Λογικό είναι κάποιες φορές να µας «ξεφεύγει» κάτι. Κάθε µέλος έχει την υποχρέωση και το δικαίωµα να µας επισηµαίνει το οτιδήποτε δεν λειτουργεί σωστά, ενώ παράλληλα του ζητάµε να µας βοηθήσει να το διορθώσουµε. Η συµβολή όλων µας θα κάνει τον χώρο καλύτερο, πιο οργανωµένο και πιο αποδοτικό για την τοπική µας κοινωνία.
  10. Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα να διαγραφεί από µέλος του ΚΝΚ, εφόσον το ζητήσει.
Advertisements

Comments are closed.