Τι είναι το ΚΝΚ / What the Y.C. is?

Status

Η πρώτη ανακοίνωση του Κέντρου Νέων Καλαμάτας (Μάρτιος 2009): 

—–

Τι είναι το Κέντρο Νέων Καλαμάτας:
Το Κέντρο Νέων Καλαμάτας είναι ένας χώρος που έλειπε από την πόλη. Ένας χώρος που δημιουργήθηκε από νέους για νέους. Ένας χώρος δημιουργίας, πολιτισμού, τέχνης και διαπολιτισμικού διαλόγου. Είναι μια μη πολιτική, μη θρησκευτική πρωτοβουλία που έχει οδηγήσει στην δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθελοντικής δομής για τους νέους της πόλης μας.

Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Κ.Α.ΝΕ., (Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων) στα πλαίσια των σκοπών της για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας αλλά και την εκπλήρωση της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, ωστόσο σιγά σιγά γίνεται μια ολοκληρωμένη αυτοχρηματοδοτούμενη δομή.

Για το λόγο αυτό ο χώρος είναι ανοικτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια και φυσικά να προτείνουν τα δικά τους. Δηλαδή στηριζόμαστε στο θεσμό της ανταλλαγής γνώσεων των ενεργών πολιτών για κοινή προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη.
Τέλος, για να παραμένει ο χώρος ανοικτός όλη την εβδομάδα, στηρίζεται στους εθελοντές του οργανισμού από την Καλαμάτα αλλά και όλη την Ευρώπη. Οι εθελοντές από το εξωτερικό είτε έχουν έρθει στην Καλαμάτα επειδή τους αντιπροσωπεύει η ιδέα του Κέντρου Νέων Καλαμάτας είτε μέσω του ευρωπαϊκού μαθησιακού προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».
Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Νέων Καλαμάτας προσφέρει:
– Εργαστήρια «ανταλλαγής ικανοτήτων» (skills exchange)
…γιατί η γνώση είναι για όλους…
– Δυνατότητες συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια μη τυπικής μάθησης και ανταλλαγές νέων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
…γιατί η μάθηση είναι δικαίωμα όλων…
– Εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής κτλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
…γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που κάνει μια κοινωνία ξεχωριστή…
– Σημείο ανταλλαγής βιβλίων («bookcrossing»)
…γιατί το βιβλίο είναι κάτι ζωντανό και μπορεί να ταξιδεύει από χέρι σε χέρι…
– Σημείο πληροφόρησης για προγράμματα κινητικότητας νέων (εθελοντισμός στο εξωτερικό)
…γιατί η Ευρώπη είναι μια γειτονιά και μπορούμε να την γνωρίσουμε…
– Χώρο χαλάρωσης και δημιουργίας (και εναλλακτικό/ δημιουργικό τρόπο διασκέδασης).
– Δωρεάν wi-fi internet.
– Προβολές Ταινιών και Ντοκιμαντέρ
– Ελεύθερο χώρο για τους νέους της πόλης…
…και φυσικά τις δικές σας προτάσεις, ιδέες, πρωτοβουλίες…

Ο χώρος θα είναι ανοικτός από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 17:00 έως τις 22:00.

Τέλος καλούμε όλους τους νέους, τους φορείς που εργάζονται με νέους (σύλλογοι, δημόσιοι φορείς κ.α.) να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Το κέντρο νέων προσφέρει τον χώρο του και σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων, πολιτών, ΑΜΚΕ…

Παρακαλούμε ενοχλήστε μας για περισσότερες πληροφορίες περνώντας από το Κέντρο Νέων Καλαμάτας το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Όθωνος 10, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας ή στέλνοντας email στο info@ngokane.org ή kentroneon@ngokane.org . Μερικές πληροφορίες επίσης θα βρείτε και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΚΝΚ: https://kentroneon.wordpress.com/

Θα χαρούμε πολύ να σας συναντήσουμε.

—–

The Youth Center of Kalamata is a space that had been long missing from the city. A space created by young people for young people. A space for creation, culture, art and intercultural dialogue. It started as a non-profit initiative of K.A.NE. (Social Youth Development), that is working to promote sustainable development of local society as well as active citezenship. Now the Youth centre of Kalamata is on the process to become a fully independed, voluntary based organisation supported on a self-funded basis.

The youth center is open to everybody who wishes to participate in the existing workshops or propose their own. In general, we are inspired by the idea of active citizens exchanging knowledge for common personal and social development.

Finally, the place stays open during the week thanks to the association’s volunteers coming from all around Europe. These volunteers are in Kalalmata because they like the idea the Y.C. represents or under the framework of the european educational programme « Youth in Action ».

More specifically, the Youth Center offers:

– Skills exchange workshops
…because learning is for everyone…
– Possibility to participate in training courses of non formal education and in youth exchanges in Greece and abroad.
… because everyone has a right to knowledge…
– cultural events, exhibitions of photography, painting, etc.
…because it is culture that makes a society special …
– Bookcrossing point
…because books are alive and free to travel from hand to hand…
– Information point for youth mobility projects (volunteerism abroad)
…because Europe is a neighbourhood easy to discover …
– Place for relaxation and creation (and alternative/ creative entertainment).
– Free wireless internet.
– Projection of films and documentaries
– Free space for the local youth…

…and of course your ideas, suggestions, initiatives…

The Center is open from Monday till Thursday, 17:00 to 22:00.

Finally, all youth workers(people who work with associations, NGOs, public authorities etc) are welcome to take part in this action. The Youth Center area is also available for the events of other NGOs, associations, citizens.

You are welcome to bug us for more information at the Kalamata Youth Center : Plateia Othonos 10, Historical Center of Kalamata, or by email to info@ngokane.org or kentroneon@ngokane.org .

Advertisements

Comments are closed.